logo Arrow management

"Arrow Management & Advies"
Professioneel, ervaren & verbindend

Vanuit de bedoeling

We willen allemaal optimaal rendement behalen uit onze activiteiten en inspanningen. We investeren in medewerkers, in systemen, in huisvesting.

 • Waarom eigenlijk? Wanneer is die vraagecht onder de loopgenomen en beantwoord?
 • En Hoe dan? Ja, efficiënt en slim en praktisch….is dat al uitgewerkt?
 • Om tenslotte te komen bij de vraag Wat dan? Wat is er nodig, wat komen we te kort, waardoor lopen we vast?

Veel organisaties zitten vast in gemaakte keuzes in de opbouwfase van de organisatie. Systemen die aangekocht en ingericht zijn, mensen die aangenomen zijn, processen die verworden zijn tot wat de cultuur en gedragscomponent van de organisatie hebben toegelaten.

En dan lijk je vast te zitten….

Organisatie dynamiek

De wereld van vandaag is dynamischer dan ooit en ziet er elke dag weer anders uit. Dit vraagt van organisaties om flexibel te zijn en mee te bewegen. Verander management, optimalisatie of verbeter management, lean, agile; allemaal termen die eigenlijk voor dezelfde inhoud staan: Ondersteuning van de organisatie ontwikkeling, wat tegenwoordig continue aandacht en begeleiding behoeft!

Arrow, doelgericht op zoek naar de grenzen van uw organisatie flexibiliteit

Thema’s die momenteel spelen zijn een optimale klant beleving,  medewerkers vanuit talent laten groeien, je data op orde hebben door optimale inrichting van je informatiemanagement. En ook nog steeds het goed inrichting van je processen, zodanig dat je efficiënt en effectief die resultaten bereikt die nodig zijn. Uiteraard wel met betrokken medewerkers die weten en begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Alleen dan worden de beoogde resultaten haalbaar.

Is die basis op orde? Welke elementen zijn nodig om te herzien?

Arrow is als ervaren verandermanager en coach uw partner voor het optimaliseren van uw organisatie ten behoeve van een hoger rendement. Als professional ben ik een generalist binnen het specifieke vakgebied van bedrijfsvoering. Met 20 jaar ervaring bij een breed scala aan met name publieke organisaties help ik uw organisatie ook graag. In de praktijk kan de dagelijkse ondersteuning van uw organisatie vaak effectiever en efficiënter georganiseerd worden, met meer rendement als resultaat.

Uw mensen, uw kapitaal
Uw markt en organisatie bewegen zich in een dynamisch speelveld. Uw medewerkers zijn het meest effectief als zij in staat zijn mee te bewegen met deze ontwikkelingen. Arrow helpt hier graag bij!

Arrow gelooft dat gewone mensen tot bijzondere dingen in staat zijn, mits ze datgene kunnen doen waar ze goed in zijn. Het matchen van de juiste mensen met de juiste taken, het geven van vertrouwen en creëren van ruimte voor zelfontplooiing evenals het dragen van verantwoordelijkheid horen daarbij. Veel van mijn trajecten betreffen facilitaire teams

Evenwicht tussen belangen, procedures en inhoud

Het managen van optimalisatie projecten binnen de bedrijfsvoering vraagt daadkracht, verbindend vermogen en omgevingsbewustzijn. Hoe integraler deze activiteit binnen uw organisatie is ingericht, hoe efficiënter processen over afdelingen heen hun weg vinden en rendement opleveren.  Een succesvolle onderneming kan met de huidige dynamiek in de markt niet zonder deze goed geoliede machine. Bovendien gaat er veel geld in om. Daarom heb ik van uw ondersteunende bedrijfsprocessen mijn core business gemaakt, zodat u zich kunt richten op de uwe.

Als project manager combineer ik de beheersing van de elementen ‘Tijd – Geld – Kwaliteit’ met de meningen van alle betrokken stakeholders. Zij geven immers allemaal hun eigen visie op de situatie vanuit hun eigen belang. Van belang voor de projectmanager is het juist inschatten en verdelen van bijbehorende risico’s ten behoeve van het juiste resultaat.

Met inzet van de juiste management methodieken maak ik de effecten van keuzes inzichtelijk. Ik schakel tussen proces en project vanuit het vermogen om ontbrekende kennis en vaardigheden te organiseren. Gedeelde belangen en waarden staan daarbij voortdurend centraal. Het doel is bekend, de weg erheen ervaren we gedurende de rit.

 

Inzetbare management tools:

 • Structuur & Proces optimalisatie
  Zonder passende organisatie inrichting en bijbehorende processen bestaat het risico tot wildgroei van initiatieven en onbeheersbare resultaten. Het toetsen van de bestaande situatie versus de organisatie visie kan bijdragen aan een optimaler resultaat met lagere kosten. U weet dat het beter kan, wanneer neemt u actie?
 • Kwaliteit management
  In control zijn van je processen en bedrijf/afdelingsrisico’s ten behoeve van een optimaal bedrijfsresultaat . Wanneer heeft u voor het laatst een risicoprofiel opgesteld of gecontroleerd?
 • Organisatie/Team ontwikkeling
  De lerende organisatie  is dynamisch. Dat vereist regelmatige focus op doelstellingen en het meenemen daarin van uw managers en medewerkers. Wanneer hebben uw afdelingen voor het laatst een gedegen jaarplan opgesteld EN gerealiseerd?